Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2012

su
7360 35c5 500
Haha ; )  Prawda ;D
su
Dob­re dłużej się pa­mięta, ale złe – łatwiej się przypomina.
— Władysław Grzeszczyk Pa­rada paradoksów
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaczuma czuma
su
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczuma czuma

May 31 2012

su
Boję się, że jakaś inna może zobaczyć w nim to co ja.
Reposted fromwobbly104 wobbly104 viaAmberfromgao Amberfromgao
su
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

May 21 2012

su
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— Krzysztof Teodor Toeplitz
Reposted frometerycznie eterycznie viaczuma czuma

April 13 2012

su
8630 d29b
Reposted fromczuma czuma
su
  — Niech mi pan najpierw powie, co to jest miłość?
 — A pani nie wie?
 — Wiem — odpowiedziała stanowczo. — Miłość, to płomień, to szaleństwo, to ślepota, to chęć zatracenia samej siebie, wtopienia się w kochanego człowieka. Bez reszty. To chęć, to potrzeba unicestwienia swojej woli, psia uległość i szczęście rodzące się pod dotykiem ręki... Pod każdym dotykiem, czy to będzie pieszczota, czy uderzenie...
 Patrzyła wprost w oczy narzeczonemu, lecz zdawała się go nie widzieć i mówić, jakby do siebie:
 — Miłość, to cierpienie, to upodlenie, to niewolnictwo... a przytem... nie przytem, lecz właśnie dlatego największa rozkosz! To wieczny, nienasycony głód, to przenikająca każde włókno tęsknota, tęsknota nigdy niezaspokojona, bo w najzupełniejszem zespoleniu żyje strachem przed następną chwilą rozstania. To żądza wchłonięcia, zjednoczenia się, zidentyfikowania... bodaj w śmierci.
 Umilkła i szli obok siebie zamyśleni.
 — Straszna to miłość — odezwał się po dłuższej przerwie Murek. — Straszna, drapieżna i krwiożercza...
 — To prawda — przyznała poważnie.

               "Doktor Murek zredukowany" by Tadeusz Dołęga-Mostowicz

February 02 2012

su
2223 5edd
Reposted fromhalucine halucine viacecilia cecilia
su
3157 b55c
Reposted fromchristi christi viamesmerized mesmerized
su
9047 f150
Reposted fromduvet duvet
su
6763 019f
su
mam w oczach tyle szczęścia,
ile Ty mi dajesz.
Reposted fromFerbii Ferbii viasuckbitch suckbitch
su
2479 ab99
Reposted fromkaroluka karoluka
su
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viakaroluka karoluka
su
marilyn ♥
Reposted fromprincipessagiova principessagiova viacecilia cecilia

January 20 2012

su
7976 5b77

January 17 2012

su
5085 0f4f

January 05 2012

su
5647 f0fc
Reposted fromczuma czuma

January 03 2012

su
5714 3192
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl